odrogach.cz – Typy rizikových jevů

0
Rate this post

Rizikové chování nebo také “rizikové jevy” v současné době dělíme do těchto skupin:

 • záškoláctví

 • šikana a násilí

 • kyberšikana

 • rizikové sporty

 • rizikové chování v dopravě

 • rasismus a xenofobie

 • negativní působení sekt

 • rizikové sexuální chování

 • užívání návykových látek (alkoholových a nealkoholových)

 • poruchy příjmu potravy

 • netolismus (virtuální drogy)

 • gambling (patologické hráčství)

 • týrání, zanedbávání a zneužívání dětí

Zdroj: Strategie prevence MŠMT

Zobrazeno: 12469x