odrogach.cz – Dilemata v prevenci

0
Rate this post

Pracovníci primární prevence se často setkávají s různými problémy. 

Základem drogové prevence je odrazovat od (zne)užívání drog. Jistě je kontroverzní, když preventivní pracovníci mladé informují o tom, jak užívat určité typy drog do jisté míry “bezpečně”, tzn. tak, aby se vyhnuli bezprostředním zdravotním rizikům.

Příkladem je navštěvování house parties za účelem poskytovat informace a testovat extázi přímo na akci, aby bylo možno vystopovat tablety s obsahem nebezpečných chemikálií (např. strychninu) a stáhnout je z oběhu.

Toho lze ale dosáhnout pouze v atmosféře, kdy si mladí budou moci být jistí tím, že zůstanou v anonymitě a tehdy, když aktuální prioritou zdravotnického pracovníka není úplná abstinence.  Tyto situace jsou sice často v rozporu s oficiálními zákony a předpisy, na druhé straně však mohou zachránit životy.

Ve Spojených státech amerických ve většině školních preventivních programů převažuje přístup založený na hesle „prostě řekni ne“. Zdravotničtí pracovníci, pedagogický sbor, rodiče/zákonní zástupci dítěte a studenti si tam ale stále více uvědomují, že nejdůležitější je poskytovat objektivní informace přizpůsobené individuálním potřebám a poukazovat na skutečná rizika a možnosti, které užívání drog doprovázejí. Příklad takové iniciativy nedávno předvedla Nadace pro drogovou politiku (Drug Policy Foundation), která v drogové prevenci zaměřené na mladé zdůrazňuje důležitost znalostí a „bezpečnosti na prvním místě“ a staví se za to, aby se v prevenci zneužívání drog přešlo od sloganu „prostě řekni ne“ k „prostě řekni, vím své“ (Rosenbaum, 2002).

Programy, které ve snaze odradit mladé od drog využívají zastrašovací taktiky a uvádějí předpojaté nebo fakticky nesprávné informace, jsou odsouzeny k neúspěchu. Mladí nejsou negramotní a vědí hodně o tom, co se děje v jejich světě. Případně na ledacos přijdou sami a potom mají pocit, že se nemohou spolehnout na to, že se jim od dospělých dostane spolehlivých informací o drogách či o dalších důležitých kontroverzních problémech.

Pro mladé je kontakt s drogami součástí každodenního života. Proto se musí naučit, jak si s nimi poradit.

   

Zpracováno podle holandského manuálu

 „Making schools a healthier place“,

Trimbos Institut, Utrecht 2002

Zobrazeno: 5888x