odrogach.cz – Prevence užívání tabáku, alkoholu a jiných drog u dospívajících

0
Rate this post

Tato příručka je určena zejména starším dětem, dospívajícím teenagerům, rodičům, pedagogům,sociálním pracovníkům, zdravotníkům a všem dalším, kdo se přímým nebonepřímým způsobem podílejí na primární prevenci, popř. léčbě mladých lidí, kteří semohou rizikově chovat v souvislosti s užíváním návykových látek jako jsou tabák, alkohola jiné drogy.

Publikace se zaměřuje nejen na základní aspekty této adiktologické problematiky, ale vedruhé části jsou rovněž uváděny některé metody vhodné pro nácvik a posilování psychosociálníchdovedností, které se u mladých lidí mohou stát účinnou prevencí nejen předužíváním návykových látek, ale obecně před mnoha dalšími druhy rizikového chování.

Obsah většiny kapitol byl inspirován pracemi našich předních odborníků v dané oblasti –od nich jsme si vypůjčili a parafrázovali vybrané informace. Některé části textu jsouodrazem pouze našich profesních poznatků a zkušeností. Nejedná se o striktně odbornoupublikaci, čili máme za to, že otázky autorství, včetně naplňování standardizovanýchcitačních norem nejsou v tomto případě tolik důležité. Podstatnější je z našeho hlediska to,aby v publikaci uvedené informace byly pro čtenáře důvěryhodné, přehledně uspořádané,srozumitelné a pro praxi dobře využitelné.

Autor: Roman Pešek

Zobrazeno: 6424x

Ke stažení
Prevence užívání tabáku, alkoholu a jiných drog