odrogach.cz – Marihuana neškodí

0
Rate this post

list-konopi-7770418

Marihuana je neškodná versus

Marihuana vede k šílenství, k tvrdým drogám a ke smrti

Tyto dva mýty je dobré hodnotit pohromadě, neboť jsou vlastně dvěma stranami jedné mince.
Marihuana je droga, neboť za drogu považujeme takovou látku, která má psychotropní efekt (ovlivňuje prožívání a chování člověka) a její užívání může vést k závislosti.

Užívání marihuany s sebou nese množství konkrétních rizik, která souvisí nejen s drogou samotnou, ale též s okolnostmi jejího užívání a psychickými dispozicemi uživatele. Tato rizika nelze předem s naprostou jistotou odhadnout a určit, jaký bude mít droga okamžitý nebo dlouhodobý vliv na konkrétního jedince. Velká část pravidelných uživatelů marihuany bude dlouhodobě bez výraznějších potíží. Na část uživatelů ale zanechá marihuana nepříjemné stopy: užívání marihuany jim brání vést plnohodnotný život nebo se dokonce stávají pacienty psychiatrických zařízení. Zhodnotit, jaký měla marihuana podíl na jejich potížích (oddělit příčiny od následků), je zpětně často nemožné. Je pravda, že každý uživatel marihuany riskuje rozvoj závislosti. Ale: závislost má individuální charakter a známe dlouholeté závislé uživatele, kteří v životě fungují k relativní spokojenosti vlastní i okolí. Je pravda, že každý uživatel marihuany riskuje vypuknutí duševního onemocnění (psychózy). Ale: marihuana sama duševní chorobu nezpůsobí, jen může přispět k jejímu vypuknutí, pokud je člověk predisponován. Ovšem nikdo o sobě nemůže říci, že takové dispozice nemá. Také hladina stresu, která stačí k probuzení duševního onemocnění, je u každého jiná. U někoho je to jeden nebo několik experimentů s marihuanou, jiný neonemocní psychózou ani po letech užívání nejrůznějších drog. Je pravda, že část uživatelů marihuany přechází během své drogové kariéry na tzv. tvrdé drogy – v našich podmínkách především pervitin a heroin. Je pravda, že většina klientů léčících se ze závislosti na drogách má ve své anamnéze užívání marihuany. Ale: marihuana sama k tvrdým drogám nevede (stejně jako k nim nevede třeba tabák a alkohol). Uživatelé marihuany (coby nelegální drogy) se ale častěji ocitají v prostředí, kde jsou dostupné další drogy. Domníváme se, že jednou z hlavních příčin tohoto jevu je ilegální statut marihuany.

Zde je také třeba pozorně sledovat logiku příčin a následků: zatímco počet uživatelů marihuany se v ČR odhaduje na 200.000 až 450.000 (min.2x týdně, podle: Zábranský, 2001), počet tzv. problémových uživatelů drog (injekčních uživatelů opiátů a pervitinu) se pohybuje mezi 37.000 až 45.000 (Zábranský, studie PAD). Z toho je zřejmé, že na tvrdé drogy přechází pouze menší část uživatelů marihuany. Teorie „vstupní drogy“ tedy neplatí. Drogová kariéra je kontinuální proces, ovlivněný individuálně mnoha faktory. Přechod z jedné drogy na druhou (nebo přechod na rizikovější způsob aplikace) je ale vždy významný mezník v životě uživatele, kde rizika jsou jen částečně předvídatelná a důsledky často katastrofální.

Autor: Martin Hulík, SANANIM

Zobrazeno: 28914x