odrogach.cz – Opiáty a opioidy

0
Rate this post

Skupina těchto látek, jak již název naznačuje, je odvozena od opia – zaschlé šťávy nezralých makovic. Jako opiáty pak označujeme látky, které mají chemickou strukturu blízkou morfinu (morfin je hlavní alkaloid opia) a váží se v těle (hlavně v mozku) na opioidní receptory.

Drogová scéna V ČR se do listopadu 1989 z opioidů užíval tzv. Braun – po domácku vyráběná směs alkaloidů kodeinu. Heroin, jako nejvýznamnější zástupce opiátů, se do ČR se dostal ve větším rozsahu až po roce 1989, do té doby bylo jeho užívání vyjmečné. Výrazněji se začal objevovat na drogové scéně kolem roku 1993, kolem roku 1996 se stal v některých regionech nejčastěji užívanou drogou. V roce 1998 došlo k prudkému vzestupu jeho kvality (bílý heroin s čistotou kolem 70%), to mělo za následek vlnu předávkování. V současnosti je jeho kvalita nevalná. Heroin je hlavní užívanou drogou v Praze a v Severních Čechách. V některých regionech se vyskytuje jen vyjmečně (Královéhradecký, Pardubický kraj). V současnosti se na drogové scéně objevuje jiný syntetický opioid – buprenorfin (SubutexŇ). Jedná se o lék určený k substituční a detoxifikační léčbě závislých na opioidech. Druhým substitučním preparátem užívaným v České republice je metadon. Vyskytuje se na pouliční drogové scéně v omezené míře, protože není běžně distribuován v lékárnách, ale vydáván ve specializovaných zařízeních v rámci substitučních programů. Je mnohem silnější a jeho nesprávné užití sebou nese vysoké riziko předávkování se smrtelnými následky. Zájemcům o substituční preparáty nelze než doporučit, aby se obraceli na příslušná zařízení a rozhodně se vyhnuli nákupu těchto látek na černém trhu. Opium je dnes užíváno zřídka. U nás se tak děje sezónně, v době prázdnin, kdy někteří uživatelé vyjíždějí na pole sbírat a užívat surové opium.

Obecná charakteristika účinků

Opioidy jsou látky, které mají tlumivý účinek na centrální nervový systém, především mozek. Účinek závisí na 1. vztahu látky k opiátovým receptorům – je jich více typů, klíčové jsou receptory µ (mí), které jsou zodpovědné za typický euforizující účinek a také za závislost. Jednotlivé látky mohou tyto receptory aktivovat plně (Morfium, Heroin, metadon), částečně (buprenorfin (SubutexŇ) nebo vůbec, pak působí jako antidota – protijedy (naloxon). 2. dávce – malé dávky způsobí jen mírný útlum, někdy mohou uživatele „odbrzdit“ – působí pak spíše jako veselý, mírně aktivní. Střední dávky způsobují útlum a euforii, vysoké dávky uvedou člověka do bezvědomí a mohou být smrtelné.

Účinky

Útlum celého centrálního nervového systému. Nejvýznamnější je útlum dechového centra, který může být příčinou smrti. Silný je také protibolestivý účinek, pro který se opiáty používají v lékařství v léčbě pooperační a nádorové bolesti. Typické je rovněž podráždění centra pro zvracení – uživatel zvrací, většinou bez nevolnosti. Centrálním účinkem je také miosa – stažení zornice do velikosti špendlíkové hlavičky. Vazba v určitých oblastech mozku vyvolává euforii, která pak motivuje uživatele k dalšímu užití. Opiáty ovlivňují i tělesné funkce, tlumí aktivitu hladkého svalstva. Tím vyvolávají zácpy, retenci moče, poruchu transportu vajíčka vejcovodem a následně i sterilitu uživatelek opioidů. Na všechny výše účinky se v různé míře vytváří tolerance. To znamená, že uživatel je schopen snášet (a také potřebuje) stále vyšší dávky opioidů. Po delší době pravidelného užívání je možné se vypracovat k dávkám, které mnohonásobně překračují smrtelnou dávku pro běžného člověka. Tolerance po vysazení opioidů velmi rychle klesá na výchozí úroveň, což přináší velké riziko předávkování při požití „původní dávky“ i po relativně krátké době abstinence.

Odvykací stav

Zrcadlí účinky opia. Místo zácpy dochází k prudkému průjmu, místo stažených zornic se zornice rozšíří. Dalšími příznaky jsou bolesti svalů a kloubů, husí kůže a pocení , rýma. V mírnější podobě ho lze přirovnat ke chřipce. Nástup a trvání odvykacího stavu závisí na délce vylučování drogy, která je u každé látky rozdílná. Obyčejně se rozvíjí za několik dní po poslední aplikaci a odeznívá cca za týden až 10 dní. Jen zřídka člověka ohrozí na životě.

Rizika spojená s užíváním

Asi nejvážnější je nebezpečí předávkování. K tomu může dojít již při prvním užití, ohroženi jsou ale i zkušení uživatelé – díky kolísající kvalitě drogy. Hlavním příznakem je obluzené vědomí, namodralá barva kůže a zástava dechu. Časté bývá, hlavně u prvouživatelů, zvracení. Pokud se nedaří postiženého probudit, je na místě pokusit se uvolnit dýchací cesty a zahájit umělé dýchání. V každém případě je nutno zavolat záchranou službu. Na opiáty vzniká již po několika týdnech pravidelného, denního užívání fyzická závislost.

Injekční aplikace s sebou nese, kromě místních infekcí, riziko nákazy virovou hepatitidou a HIV.

Autor: MUDr. Jakub Minařík

Zobrazeno: 10636x