odrogach.cz – Extáze a taneční scéna

0
Rate this post

Extáze (Ecstasy, MDMA, EXT) patří mezi poměrně mladé drogy v roce 1912 ji patentovala firma Merck jako lék na hubnutí. Alexandr Shulgin látku resyntetizoval v 50. letech, v 70. letech inicioval pokusy o její terapeutické užívání v USA. V polovině 80. let se Extáze objevila ve Velké Británii, odkud se její užívání rozšířilo do zbytku Evropy. Extáze patří mezi typické drogy taneční scény.

Účinek spadá na pomezí stimulancií a halucinogenů. Jejím typickým efektem je vcítění se do pocitů druhé osoby, tzv. empatie. – uživatelé zažívají pocit blízkosti a přátelství.

Drogová scéna Extáze se na drogové scéně objevila až v průběhu 90 let. Celkem rychle se etablovala na klubové scéně, v současnosti je možné její užívání považovat za běžné. Drogu je možné zakoupit téměř v jakémkoliv tanečním klubu. Uživatel Extáze většinou intenzivně tančí, někdy až do naprostého vyčerpání – buď nepociťuje vyčerpání vůbec, nebo je varovný pocit vyčerpání přehlušen příjemnými prožitky. To může mít za následek tělesné poškození. Kromě extáze jsou na trhu i jiné látky, které prodejci často za extázi vydávají. Některé z nich jsou poměrně nebezpečné – např. u PMA dvojnásobná dávka již může být smrtelná.

Obecná charakteristika účinků

Extáze je látka, která má v menších dávkách výše uvedený empatogenní efekt, ve vyšších dávkách působí spíše jako droga se stimulačním účinkem. Mechanismus účinku spočívá v ovlivnění určitých skupin neuronů, resp. jejich spojení, tzv. synapsí. Extáze ovlivňuje dva receptorové systémy, z nichž jeden působí spíše na emoční oblast (mediátorem systému je serotonin) a druhý má více stimulační účinky (mediátorem systému je dopamin). V obou systémech dochází ke změně režimu vylučování látky, která zprostředkovává spojení mezi neurony, tzv. mediátoru. Užitím psychostimulancia dochází k vyčerpání zásob mediátoru, proto po odeznění účinku dochází k jeho přechodnému nedostatku. Uživatelé Extáze si tohoto stavu často všimnou – dostavuje se asi 3 den po užití.

Účinky

Účinek nastupuje asi 30 minut po požití (u PMA až za hodinu, to je častý důvod předávkování, uživatel má pocit, že si koupil nekvalitní drogu a užije další), Na začátku se někdy objevuje fáze neklidu a mírné zmatenosti, následuje fáze klidu a pohody, mizí stres, dochází k projasnění nálady. Při užití o samotě je uživatel obyčejně schopen zvýšeného intelektuálního výkonu. Při užití v páru nastupují pocity empatie, lásky, zvyšuje se komunikativnost a potřeba dotýkat se druhého. Extáze ale nefunguje jako afrodiziakum.

Tělesný účinek je podobný drogám se stimulačním efektem. Stoupá krevní tlak a puls, tělo se připravuje na zvýšenou zátěž, stoupá svalové napětí, dochází k rozšíření zornic. Doprovodným efektem bývá nechuť k jídlu (koneckonců patentována je jako lék na hubnutí), nepříjemné pocení a napětí žvýkacích svalů. Potenciálně nebezpečné je ovlivnění vegetativního nervového systému. Dochází k poruchám tepelné regulace a chybí pocit žízně. Snadno může dojít k přehřátí organismu, hlavně při tanci, kdy člověk produkuje značné množství tepla. Výsledkem může být k poškození vnitřních orgánů, které může být i smrtelné. Extáze je neurotoxická. Poškozuje nervová zakončení serotoninového systému.

Odvykací stav

Vzhledem k tomu, že Extáze je droga se spíše mírným účinkem, i odvykací stav bývá spíše mírný.

Rizika spojená s užíváním

V případě Extáze jsou mimořádně nebezpečné kombinace s jinými drogami či léky. Předávkování extází nebývá smrtelné, a to ani po extrémně vysokých dávkách. Pokud je však užita v kombinaci s určitými látkami, může dojít ke smrtelné intoxikaci již po užití běžných dávek. V případě některých farmak je bezpečný odstup až několik týdnů!

Důležitý je také dostatečný příjem tekutin, zvláště pokud je droga užita v klubu a intoxikovaný intenzivně tančí. 

Autor: MUDr. Jakub Minařík

Zobrazeno: 32059x