odrogach.cz – Legislativa v ČR a ost. států EU

0
Rate this post
 

Je trestné užívání drog?

Je trestné držené drog pro vlastní potřebu?

Maximální možný trest odnětí svobody za obchod

Belgie NE (jen společné užívání skupinou až 5 let) ANO** až 20 let
Dánsko NE ANO** až 6 let
Finsko ANO* (až 2 roky) ANO** až 10 let
Francie ANO* (až 1 rok) ANO** až 30 let
Irsko NE (s výjimku opia) ANO (až 7 let) až doživotí
Itálie NE NE** až 15 let
Lucembursko ANO* (až 3 roky, ve skupině až 5 let) ANO (až 3 roky) až doživotí
Německo NE  ANO (až 5 let nebo léčba) až 15 let
Nizozemsko NE (možné umístění do léčby)  ANO (až 1 rok)  až 12 let
Portugalsko ANO* (až 3 měsíce nebo pokuta) ANO (až 3 měsíce nebo pokuta)  až 15 let
Rakousko  NE ANO (až 6 měsíců nebo léčba) až 5 let
Řecko  NE ANO (až 5 let nebo léčba)  až doživotí
Španělsko  NE (na veřejnosti pokuta) NE** až 23 let
Švédsko  NE ANO (až 6 měsíců) až 10 let
Velká Británie NE (s výjimkou opia)  ANO (až 7 let) až doživotí
Česko  NE ANO (až 5 let)

až 15 let

* často se využívá odklonů či alternativních trestů (např. upuštění od potrestání, ochranné léčení) ** držení pro vlastní potřebu není výslovně trestné, ale spadá obecně pod postih držení drog z titulu obchodování s nimi *** tyto země disponují systémem přísných administrativních sankcí (odnětí řidičského oprávnění, odnětí pasu, vysoké pokuty apod.)

Jak je vidět, ČR je v oblasti právní úpravy ve srovnání se zeměmi EU někde uprostřed, a to jak v oblasti postihu za užívání drog (pouze 4 země mohou trestat, avšak využívají především jiných forem, zbývajících 11 zemí netrestá, stejné je to i v ČR), tak za držení drog (pouze 2 země netrestají přímo, ale nepřímo, tj. administrativně, zbývajících 13 zemí držení drog trestá, stejné je tomu i v ČR). Srovnatelná je rovněž výše maximálních trestních sazeb za nejtěžší delikty spojené s drogami, a to za výrobu a prodej drog (mírnější maximální postihy jsou v 5, přísnější v 7 a stejné ve 3 zemích).

Autor: Darina Skokanová

Zobrazeno: 11560x