odrogach.cz – Trestání studentů

0
Rate this post

Kontrolní seznam:

13 bodů, kterým by se měla věnovat pozornost ohledně trestání studentů

 1. Je studentům jasné, co od nich očekáváte? Pokud udělají něco špatného z neznalosti, neměli by za to být trestáni nebo obviňováni. Přesto je důležité studentovi vysvětlit, proč jeho chování není přijatelné.
 2. Trest by neměl představovat primární strategii ke změně chování dané osoby. Výsledků lze dosáhnout i tím, že studenta budete povzbuzovat a vyučovat krok za krokem.
 3. Pokud studenta potrestáte, přesvědčte se, jestli měla sankce účinek (např. pokud student háže na zem odpadky, nechte ho odpadky zvednout a uklidit je).
 4. Pokud nebudete nežádoucí chování trestat konzistentně, bude se jeho míra zvyšovat.
 5. Trestejte studenty za to, co udělají (chování), a ne za to, jací jsou (osoba).
 6. Potrestání musí být předvídatelné, a proto musí reagovat na porušení dohod, které byly dříve odsouhlaseny.
 7. Každý trest musí být smysluplný a měl by být úměrný závažnosti nesprávného chování.
 8. Nevyhrožujte tresty, které se nedají realizovat.
 9. Buďte vlídní; potrestání nemusí být přísnější, než je třeba. Je nebezpečné trestat studenta, když ještě máte vztek.
 10. Trest musí přijít rychle poté, co došlo k nežádoucímu chování.
 11. Tělesné tresty by měly být zakázány (jak je tomu ve většině evropských států).
 12. Trest musí někdy skončit.
 13. Konzistentnost při trestání se také týká rovnocenného zacházení s různými studenty. Stejný typ špatného chování by měl skončit stejným trestem a nemělo by se posuzovat podle toho, který student to udělal (ve specifických případech lze učinit výjimku, která ale musí být oprávněná).

Zpracováno podle holandského manuálu

„Making schools a healthier place“

Trimbos Institut, Utrecht 2002