odrogach.cz – Školní styl a řád

0
Rate this post

Školní předpisy

Školní předpisy by měly být formulovány jasně a jednoduše, aby je mohli snadno pochopit všichni zainteresovaní. Jednotlivé předpisy by se měly formulovat pozitivně (toto můžeš dělat nebo bys to měl dělat) a ne negativně (toto dělat nesmíš nebo bys to neměl dělat). Jasně by měly být vymezeny hranice. Za to, že se budou předpisy a pravidla dodržovat a respektovat, by měla zodpovídat celá škola. Maierovo pravidlo zní: skutečný výsledek se rovná kvalita školních pravidel krát míra jejich přijetí mezi všemi participanty. Často je vidět, že buď jednotliví učitelé nebo skupiny studentů základní pravidla ignorují nebo jim stojí v cestě, protože s nimi nesouhlasí. Má to negativní dopad na školní život a je to demoralizující pro ty, kteří tyto pravidla dodržují. Rodiče/zákonní zástupci dítěte jsou zřídka zapojeni do rozhovorů o obsahu školních pravidel.

Školní pravidla by neměla obsahovat komponenty spojené s životním stylem, např. body-piercing, účesy, módní styly atd., protože tyto komponenty se mění tak rychle, že je produktivnější se o nich dohodnout. Písemná disciplinární opatření by se do školních pravidel měla zařazovat s opatrnosí, protože se tak na jedné straně vytváří rigidní atmosféra, na druhé straně se ale ponechává malý prostor pro flexibilitu při přijímání disciplinárních postihů. Tato pravidla musí být jasná; disciplinární řízení lze přizpůsobit situaci a okolnostem.

Pravidla by se neměla vytvářet jen pro samotné studenty, ale také pro všechny zainteresované, kteří jsou součástí každodenního školního života, a všichni zainteresovaní by se meli ctít. Znamená to, že pokud např. není v dané škole dovoleno kouřit, měl by se tento zákaz výkat všech zainteresovaných.

Zpracováno podle holandského manuálu

„Making schools a healthier place“,

Trimbos Institut, Utrecht 2002