odrogach.cz – Respekt

0
Rate this post

K dobré sociální interakci je zapotřebí vzájemného respektu a úcty. Ve školní komunitě hraje každý zainteresovaný svou vlastní konkrétní roli a má v ní svoje místo.

  • Je třeba, aby byli učitelé respektováni a uznáváni, protože jsou při předávání znalostí ve škole primárními aktéry.
  • I studenti musí být respektováni a uznáváni, a to nejen protože jsou důvodem, proč škola vlastně existuje.
  • Vzájemný respekt a uznání nelze nařídit.
  • Hierarchie není náhražkou respektu.
  • Respekt se musí zasloužit a uznání je třeba vyjádřit.

Koncept respektu a uznání by měly být součástí filozofie celé školy. Vzájemný respekt a úcta se týká toho, do jaké míry se partneři vzájemně přijímají a jak přijímají hodnoty, role a pozice v rámci školní komunity. Vzájemný respekt a uznání se nijak nezvyšuje, pokud existují rozdíly v míře uznání nebo respektu mezi učitelským sborem a dalšími, ale
také mezi jednotlivými skupinami studentů (např. mezi studenty učòovských škol a dalšími středoškoláky).

Zpracováno podle holandského manuálu

„Making schools a healthier place“

Trimbos Institut, Utrecht 2002