odrogach.cz – Příklady dobré praxe

0
Rate this post

Přinášíme vám – díky laskavosti jejich realizátorů – programy primární prevence, které lze označit za příklady dobré praxe. První je zaměřen zejména na mládež a vychází z osvědčeného principu zapojování vrstevníků, tzv. peer program. Druhý je …

Cíl: Rozvoj komunikace a sociálního učení Způsob práce: individuální, skupinová, práce celé třídy

Cíl: větší porozumění vlastním postojům Způsob práce: individuální, skupinová, práce celé třídy

Cíl: Rozvoj komunikace a soc. učení Způsob práce: skupinová práce, hraní rolí

Inspirace pro další hodiny …

Obsahová a technická metodika pro učitele při používání webu primární prevence www.odrogach.czUvedená metodika obsahu jednotlivých níže uvedených 8. lekcí je pouze inspirativní. Obsahová nabídka webu primární prevence www.odrogach.cz je mnohem šir…