odrogach.cz – Teorie vstupní drogy

0
Rate this post

Teorie vstupní drogy se v řadě školních preventivních programů používá jako forma naléhavého varování, které má studenty odradit od užívání jakéhokoli typu drog. Student, který začne užívat jeden typ drogy (např. konopí), podle této teorie brzy přejde k dalším, rizikovějším drogám typu amfetaminů či opiátů. Zastánci této teorie by rádi zdůraznili ošidnost užívání drog.

Na podporu této teorie se často používá argument, že většina závislých užívala či užívá více typů drog a že např. většina uživatelů heroinu zahájila „kariéru“ kouřením konopí. Jedná se o vědecky nekorektní argument, protože se v něm převrací příčina a následek. Závislí na drogách pijí stejně jako všichni ostatní vodu. Znamená to snad, že pití vody vede užívání drog? V dnešní době kouří konopí mnohem více lidí a ještě více kouří tabák, a tak platí, že pokud by tato teorie byla pravdivá, byla by prevalence užívání tvrdých drog mnohem vyšší, než je. Tato teorie nikdy nebyla vědecky prokázána a je v rozporu s výsledky většiny dostupných výzkumů o závislosti na drogách.,

Zpracováno podle holandského manuálu
„Making schools a healthier place“,
Trimbos Institut, Utrecht 2002