odrogach.cz – Disciplína a sankce

0
Rate this post

Je důležité, aby ve školních pravidlech byly zahrnuty i pokyny, jaké podpory se dostane “provinilcům”, aby se mohlo působit proti negativním účinkům disciplinárního postihu a aby se podpořilo vyučování a učení se pozitivnímu chování.

Ve vzdělávání je zahrnuto kladení požadavků, rozhovory, povzbuzování, trestání, výchova pomocí vzoru a jeho napodobování, smích, dívání se, poslouchání, podporování a odměňování. Učitelé k tomuto účelu vytvářejí pedagogické klima. Poskytují pokyny a prostor, určují, co lze nebo nelze dělat se studenty. Každý student potřebuje, aby měl „mantinely“, aby věděl, jaké chování je žádoucí.

Šance, že tato pravidla budou respektována, se zvyšuje v případě, že jsou do formulování těchto limitů zapojeni zainteresovaní, kterých se zavedení specifických pravidel a předpisů týká. Pravidla jsou často porušována, protože se při jejich přípravě nekonzultovala se skupinami zainteresovaných a protože při rozhodování o nich nebylo možno diskutovat.

Disciplinární postihy a odměny pomáhají studentům přizpůsobovat se pravidlům a přijímat, co bylo dohodnuto. Dávají studentům příležitost spoluodpovídat za své chování. Přesto ale platí, že postih může někdy být výrazem učitelovy neznalosti nebo nedostatku porozumění a je signálem nedostatečné komunikace mezi učitelem a studentem.
Adriaenssens (2000) došel k tomuto závěru:

„I přesto ale existuje typ odpovědného trestu, který může být v kombinaci s povzbuzováním dobrého chování zapotřebí k tomu, aby se přerušil určitý specifický typ chování. V problematických situacích se často zapomíná na smích. Humor je lék a platí to i ve vzdělávání.“

Zpracováno podle holandského manuálu

„Making schools a healthier place“

Trimbos Institut, Utrecht 2002