odrogach.cz – Současná právní úprava

0
Rate this post

Fakta – o trestním postihu v souvislosti s drogami

Užívání drog samo o sobě není v ČR trestné. Podle novely trestního zákona z r.1997 (§ 187a trestního zákona) je však trestné držení nezákonné drogy i pro vlastní potřebu v množství ”větším než malém”. Trest může být až 2 roky odnětí svobody, u trestného činu většího rozsahu až pět let.

Množství ”malé” může být stíháno jako přestupek podle zákona 200/1990 Sb., §30. Toto „malé“ množství je pro jednotlivé drogy stanoveno v tabulkách, které jsou závazné pro státní zastupitelství a řídí se jimi policie. Tyto tabulky však nejsou závazné pro soudy, protože nejde o právní dokument, ale pouze o interní předpis policie a státního zastupitelství.

Již předtím trestní zákon v §187 stanovil jako trestný čin výrobu nezákonných drog (tedy i pěstování marihuany), jejich dovoz, vývoz, překupnictví, prodej a držení za účelem distribuce. Totéž platí pro přípravky a pomůcky k výrobě drog, což upravuje § 188 téhož zákona. Paragraf 188a pak stanoví jako trestný čin šíření toxikomanie (svádění, podněcování, propagace).

K tzv. drogové kriminalitě patří i trestné činy, které páchají uživatelé drog, aby si opatřili drogu nebo finanční prostředky na ni; jsou to především krádeže, ale také zpronevěry, vloupání, padělání úředních listin apod. Někteří drogově závislí, aby získali drogu, pomáhají dealerům nebo sami s drogami obchodují – pak mohou být trestáni podle § 187. Skutečnost, že je někdo závislý na droze, ho nezbavuje trestní odpovědnosti; jestliže se však už léčí nebo má vážný úmysl se léčit, může k tomu soud při stanovení výše a formy trestu přihlédnout.

Jestliže je někdo zadržen pro podezření z trestného činu, může být v cele předběžného zadržení maximálně 48 hodin. Dále už nastupuje vazba, o níž rozhoduje soud. Podezřelý i svědek má právo na právní pomoc od samého počátku a nemusí vypovídat, pokud by to bylo v jeho neprospěch. Blízcí příbuzní podezřelého mohou, ale nemusí vypovídat jako svědci. Stejně tak mohou, ale nemusí podat trestní oznámení, pokud byl trestný čin spáchán na jejich majetku (např. krádež peněz či věcí v rodině).

Autor: MUDr. et PhDr. Kamil Kalina

Zobrazeno: 7656x