odrogach.cz – Šikana jako poruchy vztahů ve skupině

0
Rate this post

Šikanování není nikdy pouze záležitostí jednotlivce, neděje se ve vzduchoprázdnu, ale v kontextu vztahů celé skupiny.

Směřuje od zárodečné podoby tzv. ostrakismu po systémové ničení pozitivních vztahů ve skupině. Šikanování se vyskytuje ve skupinách, kde jsou vztahy mezi členy rovnocenné (týrání v rámci apriorních vztahů nadřízenosti a podřízenosti nazýváme zneužívání moci).

Rozložení rolí ve zdravé skupině – oběť nebo viník se ustavuje většinou ve skupinách, kde není soulad a tyto role napomáhají k udržení soudržnosti skupiny.

Autor: PhDr. Lenka Skácelová

Zobrazeno: 3808x