odrogach.cz – Příklady konkrétních námětů

0
Rate this post

Při sestavování ankety můžete například využít následující otázky:

  • Co většinou snídáte? Stravujete se pravidelně?
  • Jíte denně zeleninu? Které druhy zeleniny vám chutnají nejvíce?
  • Jaké nápoje pijete nejčastěji?
  • Ochutnali jste už celozrnné pečivo? Máte rádi ryby?
  • Chodíte často do cukrárny?
  • Co si myslíte o čokoládě? Jíte ji často?
  • Přisolujete si pokrmy na talíři?
  • Dodržujete nějakou dietu? Jste spokojeni se svou postavou?
  • Kdybyste si mohli vybrat, čemu dáte přednost …

Vyhodnocení: Anketu společně vyhodnoťte. Co jste se dověděli o stravovacích zvyklostech dotazovaných? Dodržují zásady zdravé výživy? Výsledky průzkumu využijte při následné diskuzi o doporučovaných opatřeních  k ozdravění naší stravy.

2. Rozhodování nad talířem

Cíl: Umět se rozhodovat v otázkách zdravého stravování

Pokud budete žákům radit, aby jedli pokrmy nevalné chuti, barvy a bez příjemné vůně jen proto, že jsou zdravé, asi je ke změně v jídelníčku nepřesvědčíte. Jestliže si budou vybírat, dají zpravidla přednost spíše tomu, co jim bude právě chutnat, aniž by příliš přemýšleli nad výživovou hodnotou nabízených pokrmů. Motivací k zamyšlení při rozhodování jak sestavovat vlastní jídelníček může být i následující úloha.

Zadání: Napište dopis jídlu, které máte velmi rádi. Zmiňte se v dopise i o tom, zda oblíbený pokrm patří nebo nepatří ke zdravému jídelníčku. Uveďte, proč vám pokrm tak chutná.

Vyhodnocení: Na tabuli pak společně vypište důvody, které vedou k oblibě určitých pokrmů. Zobecněte: Jaký by měl být pokrm, abychom jej rádi zařazovali do jídelníčku?

3. Jezte pestrou stravu v přiměřeném množství

Cíl: umět sestavovat pestrý jídelníček podle zásad zdravé výživy

Pouze rozmanitou stravou můžeme zajistit dostatečný přísun základních živin, vitamínů a minerálních látek. Jednostranná strava je riziková, neboť může vést k hromadění některých nežádoucích látek, obsažených v určitých druzích potravin. Vyzvěte žáky, aby se zamysleli nad tím, jak se stravují.

Zadání:  Napište, co všechno a přibližně v jakém množství jste snědli během jednoho dne, který si sami zvolíte. Nezapomeňte na nápoje a na pamlsky.  Zároveň zaznamenávejte, jakými aktivitami jste se zabývali.

Vyhodnocení: Údaje vyhodnoťte z hlediska příjmu a výdeje energie. Vypište do dvou sloupců pokrmy, které splňují požadavky zdravého stravování a které jsou pokládány spíše za nezdravé. Zařazení zdůvodněte. Čím byste mohli “nezdravé pokrmy” v jídelníčku nahradit?

4. Pyramida zdravé výživy

Cíl: Umět vyhodnotit denní jídelníček z hlediska doporučovaného zastoupení jednotlivých skupin potravin.

Výživa patří k důležitým činitelům, které ovlivňují zdraví člověka. Strava, jejíž složení neodpovídá fyziologickým nárokům organismu, může být příčinou celé řady závažných chorob. Pokud chceme být zdraví, svěží, spokojení, měli bychom se stravovat v souladu se zásadami zdravé výživy.

Zadání: Určete, v jakém denním množství bychom měli konzumovat následující potraviny: chléb, čokoláda, kiwi, jogurt, kuřecí maso, máslo, zelí, rybíz, ovesné vločky, sýr, vejce, těstoviny, mrkev, citrón, rybí filé, okurky, brambory, mléko, bonbóny, celozrnné pečivo.

Nakreslete si pyramidu výživy a potraviny správně rozložte do jejích vrstev.

Vyhodnocení: Zapište, jaká jsou hlavní doporučení odborníků, která se týkají zlepšení stravovacích zvyklostí a nutričního chování dětí a mládeže.

5. Buď fit

Cíl: zhodnotit svou tělesnou hmotnost pomoci BMI

K zásadám zdravého životního stylu patří udržovat si přiměřenou tělesnou hmotnost kombinací správné výživy a aktivní pohybové činnosti. Základním předpokladem pro udržení stálé tělesné hmotnosti je rovnováha mezi příjmem a výdejem energie.  Nejen nadváha, ale i příliš nízká tělesná hmotnost, která je spojena s nedostatečným obsahem tuku v těle, je provázena vznikem závažných onemocnění. Žáci pracují ve čtyřčlenných skupinách.

 Zadání:  Pokuste se  zhodnotit svou tělesnou hmotnost pomocí tzv. BMI – BODY MASS INDEXU

Postupujte podle vztahu

                                                            tělesná hmotnost (v kg)

                                        BMI   =      ——————————-

                                                           (tělesná výška v metrech )2

Doplňte v tabulce údaje pro každého člena skupiny

Jméno

výška  

(m)

výška 2

(v m2)

hmotnost

(kg)

vypočítaný BMI

Hodnota BMI podle věku

Vypočítanou hodnotu vašeho BMI porovnejte s hodnotou, kterou pro svůj věk naleznete v následující tabulce

Hodnoty BMI pro chlapce a dívky podle věku

Věk

Hodnota BMI  (kg/m2)

(roky)

chlapci

dívky

11

16 – 19

16 – 19

12

16,5 – 19,5

17 – 20,5

13

17 – 20

18 – 21

14

18 – 21

18,5 – 22

15

19 – 21

19 – 22

16

19,5 – 22

19,5 – 23

17

20 – 23

20 – 23

S pomocí údajů BMI v tabulce pro jednotlivé věkové kategorie si můžete spočítat parametry vaší ideální hmotnosti:    

                  ideální hmotnost (kg) = BMI .  (tělesná výška v m)2

Vyhodnocení: Pokud byste zjistili, že někdo z vašeho okolí překračuje výše uvedené hodnoty BMI, co byste mu poradili? Jestliže zjistíte u někoho hodnoty BMI příliš nízké, jaké mohou být příčiny tohoto stavu?

6 . Ideál krásy

Cíl: uvědomit si, že neexistuje absolutní ideál krásy, každý může být něčím přitažlivý.

Prolistujte společně se žáky některý módní katalog nebo časopis pro mládež. Určitě v něm najdete reklamu na lákavě vyhlížející pokrmy, nad kterými se sklánějí usměvaví a spokojení lidé. Na dalších stránkách spatříte krásné štíhlé modelky v přiléhavých tričkách. Nabízí se otázka: Jde to vůbec skloubit – dopřát si dobré jídlo a ještě být ideálem štíhlosti?

Zadání: Shromážděte obrazový materiál, kterým doložíte, jak se v dějinách měnil ideál krásy (obrazy, sochy, fotografie, filmy).

Vyhodnocení: V současné době jsme obklopováni fotografiemi žen, které jsou nyní symbolem krásy – zjišťujeme, že jejich postava by měla být stále vyšší a jejich hmotnost nižší. Vyrovnat se tomuto “ideálu” je pro většinu populace nedosažitelné. Vždyť podle dnešních měřítek by měla nadváhu i řada filmových hvězd obdivovaných před třiceti lety pro svou dokonalou postavu. Dívky se přirozeně chtějí líbit. I chlapci by rádi oslnili štíhlou atletickou postavou hrdinů akčních filmů. Jak to zařídit? Diskutujte s žáky o vlivu životního stylu na zdraví. Sestavte společně soubor rad “zdravím ke kráse”, tj. jak pečovat o zdraví v dospívání.

7. Pohled do zrcadla

Cíl: Úloha reflektuje častou nespokojenost dospívajících s vlastním tělem, která může být jednou z příčin poruch příjmu potravy.

Zadání: Období dospívání se může stát pro někoho z vás velmi nepříjemným. Mění se vaše tělo, stravovací návyky, představy o sobě i lidech blízkých. Tyto proměny a velmi rozšířený názor, že žena musí být štíhlá, neboť jen tak může být atraktivní, brání dospívajícím dívkám, aby byly spokojené s vlastním tělem (s tvarem postavy, tělesnou hmotností, s pletí, s vlasy) a s dosavadním způsobem stravování.

Přečtěte si úryvek z deníku čtrnáctileté LINDY:

“Rozbijte všechna zrcadla, už se nechci ani vidět! Nechci, aby se na mě někdo díval! Proč zrovna já jsem tak tlustá a ošklivá?”

Vybízí k zamyšlení, co je to vlastně krása a co ošklivost. Kdo může určit, co je opravdu krásné a co ne?

Vyhodnocení: Diskutujte, v čem spočívá opravdová hodnota člověka?

8. Posilujeme sebedůvěru

Cíl: Podpořit sebedůvěru a zdůraznit pozitivní stránky osobnosti 

Minitest  pro děvčata – Jak si připadám?

1.       Když se podívám do zrcadla

a)       leknu se

b)       napadá mě, že bych mohla být hezčí

c)       jsem docela spokojená

2.    Moje tělo se mi líbí

a)       vůbec ne

b)       asi tak na 50 %

c)       asi tak, že v tom nevidím žádný problém

3.    Ostatní si o mě myslí

a)       že nejsem hezká

b)       že bych mohla být hezčí

c)       tuhle otázku si nekladu

4.    Jak se cítím ve své kůži

a)       necítím se v ní ani trochu příjemně

b)       mohlo by to být lepší

c)       docela dobře

Vyhodnocení:

pokud máš nejvíce odpovědí a) : Nejsi vůbec se sebou spokojená. Je to tím, že zatím ještě nevidíš a nevnímáš své kladné stránky. Najdi je. Je to velký poklad, kterým můžeš obohatit i ostatní.

pokud máš nejvíce odpovědí b) : Přikládáš názoru druhých příliš velký význam. Hrozí ti, že přijdeš o přirozenost a svěžest jen proto, že se poženeš za představou umělé krásy. To jaká jsi, má větší cenu.

pokud máš nejvíce odpovědí c) : Díváš se na sebe realisticky a pozitivně. Přijímáš sama sebe takovou, jaká opravdu jsi, a dokážeš tak předstoupit před ostatní. Máš všechny předpoklady k tomu, abys kolem sebe šířila pohodu.

pokud máš vyrovnaný počet odpovědí a), b), c)  : Názor ostatních tě poněkud omezuje. Snaž se pochopit, že je lepší se od něj osvobodit, aby ses mohla těšit z toho, jaká jsi a netrpěla iluzemi o dokonalosti. Nejlepším způsobem, jak dosáhnout krásy, je být pravdivá. 

Zadání: Každý z nás je vybaven řadou kladných vlastností a dovedností, které nám usnadňují cestu životem. Pomáhají nám vyrovnávat se s problémy a chránit své bezpečí. Dokážeš si uvědomit silné stránky své osobnosti?

Nakreslete si svůj “deštník sebeúcty“. Do jeho částí napište své kladné vlastnosti, co dobře umíte, v čem jste úspěšní apod.

Vyhodnocení: Jakými způsoby můžete uvedené vlastnosti dále rozvíjet?

9. Co se vám na mě líbí?

Cíl: Uvědomit si, jak mě vnímají druzí a jak hodnotím sám sebe

Zadání: Nakreslete na list papíru svou květinu (kopretinu).  Do středu květu napište své jméno a list papíru s květinou pošlete ostatním spolužákům. Úkolem každého z vás je napsat vždy (do jednoho okvětního lístku) svému spolužákovi jeden pozitivní vzkaz – co se vám na něm líbí, co na něm obdivujete, čeho si vážíte.

Vyhodnocení: Žáci by se měli vyjadřovat nejen ke vzhledu, ale především k vlastnostem svých spolužáků. Poté, co se kopretina vrátí ke svému majiteli, se jednotliví žáci mohou vyjádřit k hodnocení, které právě obdrželi. Je názor spolužáků v souladu s tím, jak vnímají sami sebe? Jak jsou spokojeni?

10. Poznáváme sami sebe

Cíl: Sebepoznáváním se učit ovládat své emoce a vážit si sám sebe

Sebepoznávání je dlouhý proces, pro život nezbytný. Je cestou, jak se naučit ovládat své pocity a projevy chování, vědět o sobě a mít rád sám sebe.

Zadání: Vyberte si jednu věc, s níž přicházíte denně do styku (knížku, hračku, hrníček) apod., a zamyslet se nad tím, co by o vás mohla tato věc vyprávět.

Vyhodnocení: Žáci se zamýšlejí sami nad sebou. Co dobře zvládám? V čem jsem sice horší, ale jak se mohu zdokonalit? Co bych chtěl(a) v životě dosáhnout? Co pro to udělám?

11.  Poruchy příjmu potravy

Cíl: Posoudit příčiny, které vedou k poruchám přijmu potravy, a navrhnout možnosti, jak tomuto onemocnění předcházet

O poruchách přijmu potravy svědčí skutečnost, že člověk používá jídlo k řešení svých citových problémů. Jídlo pro něho přestává být jednou ze součástí života, ale stává se jeho hlavní náplní. Myšlenky na jídlo, tělesnou hmotnost a dietu jsou důležitější než všechno ostatní – rodina, přátelé, školní povinnosti.

Zadání: Zamyslete se nad následujícími příběhy:

JANA  nikdy nebyla příliš štíhlá. Nyní ve čtrnácti letech se její postava mění v souvislosti s dospíváním. Dívá se do zrcadla a má pocit, že už by ji doma neměli považovat za malou holčičku. Pokud se své názory snaží prosadit, často se dostává do sporu s rodiči a to ji velmi mrzí. Dochází k závěru, že to jediné, co jí přináší potěšení, je jídlo. Cestou do školy si kupuje čokoládu, schovává ji ve skříňce ve škole i doma ve svém pokoji. Tajně ji potom rozbaluje a jí

Vyhodnocení: Jak by mohl příběh pokračovat? Diskutujte nejprve ve skupinách. Vysvětlete, jaké následné problémy může Janě její chování přinést. Hledejte příčiny jejího jednání a pokuste se navrhnout, jak Janě pomoci.

PETRA  chce být tanečnicí. Od předškolního věku pilně trénuje, chtěla by studovat balet na konzervatoři. Její úsilí podporuje i matka, která už ji vidí tančit na divadelním jevišti, a uskuteční tak svůj sen …Petru tanec moc baví. Je ochotná oželet zábavu s přáteli. Ví, že musí pilně trénovat, aby se její sen splnil. V poslední době má však nové starosti. Její postava se v souvislosti s dospíváním začala měnit. Při nácviku na školní představení se jí příliš nedařilo a navíc zjistila, že přibrala celý kilogram. Rozhodla se držet dietu. Začala si myslet, že čím bude hubenější, tím lepší výkon bude podávat. Podařilo se jí snížit svou hmotnost, ale …

Vyhodnocení: Příběh vyprávějte dál. Zvažte, co by se mohlo stát, pokud bude Petra i nadále omezovat příjem potravy. Co by měla Petra udělat, aby se mohla stát tanečnicí?

DENISE je 16 let a sportuje od útlého dětství. Její otec je trenérem házené, maminka byla úspěšnou sportovní gymnastkou. Denisa se zabývá hned několika sporty: hraje tenis, trénuje běh a  reprezentuje sportovní oddíl v atletických soutěžích. V poslední době začala na radu kamarádů chodit do posilovny a skutečně intenzivně cvičit. Bojí se, aby neztloustla. “Musíš si jídlo zasloužit”, to je její heslo. Nedokáže se v klidu najíst. Ihned se snaží získané energie se zbavit intenzivním cvičením. Pohyb pro ni přestal být prostředkem,  jak posilovat svou kondici a příjemně se uvolnit. Stal se z něj prostředek, kterým “likviduje” získanou energii a snaží se hubnout. V době, kdy nemůže cvičit, přestává jíst s odůvodněním, že by určitě přibrala. Nadměrný a důsledně prosazovaný pohyb ji ovládl stejně, jako jiné dodržování drastických diet. I ona se tak ocitla v poradně pro anorektičky…

Vyhodnocení: Zdůvodněte, proč se Denisa dostala do problémů. Jak  by mohla situaci řešit?

KATKA  se vždycky dobře učila a měla spoustu zájmů. Její maminka se však v důsledku úrazu nemůže už starat o ni a o mladšího brášku jako dřív. Katka musí pomáhat, chodí pozdě spát, nemá čas na učení. Její vysvědčení už nepatří k nejlepším. A to se ještě kluk, který se jí líbí, vyjádřil, že s tlustou holkou chodit nebude. Katka se vyděsila a začala s dietami. V té době jí prozradila kamarádka zaručený recept – najíst se a potom vyvolat zvracení. Katka je nadšená. Tak určitě zhubne – může všechno jíst, nic se jí nestane …

Vyhodnocení: Diskutujte k příběhu Katky. Zapište, jaké důsledky na zdraví může mít její chování (časté zvracení, používání projímadel). Poraďte, co dělat. Zvažte, za jakých okolností se mohou být ohroženi poruchami příjmu potravy chlapci. Uveďte příklady.

Zdroj:Metodická příručka Poruchy příjmu potravy,

zpracovaná pro MŠMT, vydaná 2003

Zobrazeno: 4437x