odrogach.cz – Domů přišlo podroušené dítě

0
Rate this post

V každém případě je dobré tyto pocity nepotlačovat, ale vyjádřit je. Nicméně ne v právě v tu chvíli před dítětem. Je lepší si sednout s manželem nebo manželkou někam vedle a tam nechat chvíli emoce pracovat. Někdy poslouží kamarád, přítelkyně. Když to nejde jinak, může být v tu chvíli společníkem i starší dítě, pokud je v pořádku a dostatečně staré. A někdy docela postačí, když se člověk odreaguje sám, nechá hlavou projít všechny dramatické myšlenky, představy a plány.

Po takové pauze, která by neměla trvat příliš dlouho, je dobré přistoupit k hovoru s dítětem. Vyhněte se fyzickému kontaktu – trestání i objímání. To, že situaci nějak prožíváte, dítě pocítí. Pokud ho máte rádi, nejde to skrýt. Je však jistější využít v danou chvíli víc rozum než silné emoce.

Pokud má dítě výrazně změněnou náladu a chování – je hodně jiné, než jej znáte, znamená to, že je zřejmě značně ovlivněné drogou. V takovém momentu není nijak užitečné do hloubky probírat okolnosti problému, vše zjišťovat nebo dlouze debatovat o tom, co je vhodné, kdo má na co právo atd.

Pokud je dítěti zle, ztrácí vědomí, pohybuje se nekoordinovaně, je dlouhodobě bledé, nemá kontrolu nad svou agresí, tak je vhodné kontaktovat odbornou pomoc. Je možné zavolat rychlou pomoc, kontaktovat rodinného lékaře. V každém případě je důležité předejít pochybení při vážných zdravotních komplikacích nebo život ohrožujících problémech. Samozřejmě – pokud některé projevy již znáte, můžete být klidnější a situaci nedramatizovat. Uživatel heroinu může přijít ve stavu, kdy opakovaně usíná při hovoru – pak je volání sanity plýtváním sil. Zabýváme se však situací, která je nová. A v takovém případě si nikdo nemůže být jist, zda jsou komplikace běžným průvodním znakem nebo vážným rizikem.

Jestliže můžeme s dítětem normálně mluvit, jeho chování a vzhled jsou změněny jen do určité míry, dokáže reagovat a pohybovat se bez obtíží a nálada, byť změněná, je únosná, můžeme pokračovat. Ještě než ho začneme obviňovat, vykládat, co všechno si o věci myslíme, požádáme o vysvětlení. Je-li to možné, trváme na věcném popisu – kdy, kde a s kým byl/a a co si vzal/a. Je dobré stručně a jasně vyjádřit svůj postoj k věci nebo k situaci. Odehrává-li se vše v nočních hodinách, odložíme případná výchovná opatření a další ujednání na další den. Ujistíme se však, že bude jasné, kdy a o čem se budeme dále dohadovat.

Racionální dohoda o důsledcích pravděpodobného kontaktu s drogou, by měla následovat brzy, pokud možno následující den.

Mohou nastat dvě varianty

1. Dítě popírá, že by bylo pod vlivem čehokoliv, případně připouští alkohol (zvláště je-li v rodině tolerován)

2. Dítě připouští užití drogy (nebo značnou opilost)

V prvním případě se k situaci můžete postavit opět několika způsoby:

  • Přijmete jeho verzi, protože se vám jeví pravděpodobná.
  • Nebo máte dost důkazů a pochybností a budete dál trvat na svém a prosazovat řešení toho, že dítě drogy užívá.
  • Situace není jasná a vy můžete upřesnit pravidla a podmínky společného soužití a další vývoj pozorovat.

Pokud se do života dítěte dostanou drogy, je pravděpodobné, že se bude snažit užívání utajit a pokračovat v něm. Dospívající jsou v mystifikacích mistři. Není proto vhodné zůstat jen u slov, přesvědčování a slibů. V dohodě následujícího dne by měla být stanovena nebo přinejmenším oprášena a upřesněna některá pravidla. Měli byste jasně říci, co očekáváte, jak to budete kontrolovat a jaké budou důsledky nedodržení. Je velmi důležité, aby tato racionální reakce na zjevné porušení dohodnutých pravidel (včetně pravidla o neužívání drog), proběhla otevřeně a pokud možno v přítomnosti obou rodičů. Jednotný postoj obou rodičů je nezbytná podmínka. Jisté je, že v případě rozvedených manželů je situace složitější, ale stejně je ve většině případů řešitelná. Pak je vhodné se při každém nesouladu vracet k původnímu smyslu setkání rozvedených partnerů – spojit se ne jako manželé, ale jako rodiče, kteří chtějí, aby jejich dítě prošlo do dospělosti zdravé a bez vážných problémů. Jakmile se dítě dostane (a to se samozřejmě netýká jen drog) do situace, v níž se rozehraje konflikt a manipulace mezi rodiči, je možné, že toho začne zneužívat. A někdy to ani nečiní úmyslně, navíc není možné se mu divit. Je možné, že se některá pravidla hry budou týkat i dalších členů rodiny – babiček, dědečků, sourozenců, tchyní apod. V takovém případě je nejvýhodnější zaujmout jednotný postoj. Pokud to není možné (často se to stává), tak je nutné, aby bylo stanoveno, kdo za současnou strategii vůči dítěti bude odpovídat. Ostatní nemusí souhlasit, ale nesmí jeho rozhodnutí bojkotovat. Pokud to není možné zaručit v rámci rodinné komunikace, nezbývá než navštívit instituci, kde nabízejí rodinou terapii nebo konzultace pro rodiče v takových situacích. Nejednotnost a chronická konfliktnost je živnou půdou pro pokračování v rizikovém chování.

Pravidla, která je vhodné v důsledku podobného incidentu znovu probrat se obvykle točí kolem

  • příchodů domů
  • docházky do školy
  • domácích prací a úklidu
  • vzájemné komunikace a chování
  • kapesného
  • a samozřejmě toho, zda si může dítě ve svém věku rozhodovat o tom, co bude dělat, a zda mezi ty „jeho” věci patří užívání drog.

Na závěr této části si připomeňme několik důležitých bodů

1. Zjistíme a případně vyřešíme možné vážné zdravotní problémy, které by dítě momentálně mohlo mít, případně využijeme lékařskou pomoc. 2. První vlnu emocí necháme odplynout v přítomnosti někoho jiného nebo s ní zůstaneme sami a počkáme na první racionální nápady 3. Necháme dítě objasnit situaci a sami mu krátce a jasně sdělíme svůj pohled a názor na věc 4. Naplánujeme bez dalšího odkládání dostatečně klidný čas na vážnou debatu o události a případných dalších krocích 5. Připravíme se na ni, zvážíme, kdo by na ní měl být, případně informujeme i další členy rodiny 6. Na setkání by měli být oba rodiče, pokud to není možné nebo vhodné, měli by se předtím dohodnout o nejdůležitějších postojích 7. Kromě drog se při takovém povídání věnujeme i dalším bodům společného soužití

8. V následující době jsme důslední a hodnotíme situaci podle skutečných věcí a chování, nejen podle slov.

Autor textu: PhDr. Martin Hajný

Zobrazeno: 890x