odrogach.cz – Domovská stránka

0
Rate this post

modos1-6393284

Školní preventivní program jako součást osnov a učebních plánů

Prevence sociálně patologických jevů je zahrnuta do schválených Standardů základního vzdělávání. Zkušený pedagog dokáže konkrétní témata uplatnit v kterémkoliv předmětu…

Výběr z textů z rubriky
Základní informace

Typy rizikových jevů Co je prevence Typy prevence Organizační systém prevence Tři pilíře prevence Co je efektivní prevence Proč prevence v komunitě Cíle prevence podle věku

moucha-7128319

Anorexie či mentální anorexie je duševní nemoc spočívající v odmítání potravy a zkreslené představě o svém těle. Patří k onemocněním, která mohou skončit úmrtím

Název pochází z řečtiny: an – zbavení, nedostatek; orexis – chuť)

Výběr textů z rubriky
Mýty o drogách

Víkend je OK Kdo přitáhl feťáky Propagace drog testováním Přírodní drogy neškodí Všechny drogy jsou stejný Marihuana je normál Pervitin je dieta Duch a halucinogeny Absťák po heroinu Marihuana neškodí

nadace-mentor-9033832

Toto doporučení úzce souvisí s předcházející částí. Některé rodiny trpí zvláštní „poruchou” – neexistují v nich žádná jasná pravidla ani pomyslné hranice mezi tím, co komu patří, kde kdo s kým může být sám a podobně. Obvykle říkají, že to tak je odjakživa a vlastně to každému vyhovuje.

Výběr textů z rubriky
Co zvyšuje odolnost dítěte?

Společné výlety Čas jen pro děti Čas jen pro dospělé Vztah k drogám Bezpečí a podněty Zdraví a nemoc Improvizace a tvořivost Pravidla, zvyky, tradice Společná jídla Když otec nechybí