odrogach.cz – PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY

0
Rate this post

Vyjadřuje hodnotu, kterou vypočítáme, když hmotnost v kilogramech vydělíme výškou v metrech umocněnou dvěma.

Anorexie či mentální anorexie je duševní nemoc spočívající v odmítání potravy a zkreslené představě o svém těle. Patří k onemocněním, která mohou skončit úmrtím

Název pochází z řečtiny: an – zbavení, nedostatek; orexis – chuť)

Typickým věkem počátku mentální bulimie je 17 – 18 let, v dětském věku se vyskytuje zřídka. Mentální bulimie se často vyskytuje po epizodě mentální anorexie.