odrogach.cz – Mýty o drogách

0
Rate this post

Není důvod k obavám. Během tzv. „absťáku“ po vysazení heroinu se neumírá.

Pokud někdo bere vysoké dávky, měl by ale tuto fázi absolvovat v nemocničním detoxu (detoxikační jednotce).
S podporou lékařů a medikamentů je stav snesitelný a zvládnout jej může každý.

lsd-tripy-8090597

Halucinogeny rozšiřují vědomí a přispívají k duchovnímu rozvoji člověka.

S tímto tvrzením se těžko polemizuje jako s čímkoliv, co je opřeno o víru a individuální duchovní prožitek. Chceme pouze upozornit na určitá rizika a limity takového přesvědčení.

list-konopi-4043880

Marihuana je neškodná versus

Marihuana vede k šílenství, k tvrdým drogám a ke smrti

Tyto dva mýty je dobré hodnotit pohromadě, neboť jsou vlastně dvěma stranami jedné mince.
Marihuana je droga, neboť za drogu považujeme takovou látku, která má psychotropní efekt (ovlivňuje prožívání a chování člověka) a její užívání může vést k závislosti.

smoking-joint-9538169

Marihuanu kouří obrovské množství lidí – je to tedy normální

Pojetí normality je několik (podle: Dvořáček, 2002). Jedno z nich počítá s tím, že normální je to, co dělá většina (a je fakt, že většina středoškoláků, alespoň v některých regionech, má zkušenost s marihuanou), pak tedy platí, že u středoškoláků je zkušenost s marihuanou normální.

skupinova-terapie-7532831

Proč máme platit léčbu závislých z našich daní, když si za to mohou sami?

Drogová závislost nevzniká svobodným rozhodnutím. Velká část našich klientů začala užívat návykové látky již v dětském věku, k rozvoji závislosti přispívá množství faktorů, vnějších i vnitřních.

hubnuti-1616589

Pervitin je výborný prostředek na zhubnutí

Pervitin (neboli metamfetamin), stejně jako další amfetaminy a kokain se souhrnně nazývají psychostimulancia.

psilocybin-7293296

Lysohlávky jsou (podobně jako marihuana) darem přírody, boha, etc., tedy nemohou lidem škodit.

Oblíbený omyl a argument obhájců užívání některých drog. V době, kdy jíme, pijeme a dýcháme kromě přírodních i množství cizorodých, polosyntetických a syntetických látek, vidíme za tímto omylem potřebu (nebo spíš přání) návratu k přírodě, které v naší evropské civilizaci občas pociťujeme téměř všichni.

extaze1-9637020

Testování tablet na párty je nabádáním k užívání drog

Není. Testování tablet extáze je sice kontroverzní, ale mezi odborníky u nás i v zahraničí uznávaná metoda harm reduction, tedy strategie snižování rizik u osob, které aktuálně užívají a u kterých nelze aktuálně provádět intervence vedoucí přímo k abstinenci.

kacko-sananim-9058501

Kontaktní centrum (terénní programy) přitahují feťáky do naší ulice

Kontaktní centra a terénní programy, souhrnně tzv. nízkoprahové služby pro uživatele drog, mají své pevné místo systému péče. Kdybychom je plošně zrušili, pocítíme to všichni: vysokou promořeností HIV a infekčními žloutenkami, spoustou poházeného injekčního materiálu po ulicích a konečně sníženou efektivitou léčebných programů, kam by se uživatelé drog často vůbec nedostali.

disco-party-8971476

Víkendové užívání extáze na párty je součást životního stylu úspěšných mladých lidí, není důvod se znepokojovat

Souhlasíme, ale jen částečně. Tablety extáze (nejčastěji s obsahem MDMA anebo jiných amfetaminových derivátů) užívá každý víkend množství lidí.

Všechny drogy jsou stejně nebezpečné, marihuana je stejně škodlivá jako heroin Do vážných potíží může uživatele dostat většina drog, včetně legálního tabáku a alkoholu, včetně marihuany a dalších nelegálních drog.

Přesto existují velké rozdíly v míře nebezpečnosti jednotlivých drog.