odrogach.cz – Informace o drogách

0
Rate this post
  • Asi nejznámější dělení na drogy tvrdé a měkké se vztahuje k riziku, které se pojí s jejich užíváním.
  • Někdy se také mluví o drogách s přijatelným rizikem a drogách, u kterých je riziko spojené s jejich užíváním příliš velké, tedy nepřijatelné.
  • Zjednodušeně lze říci, že čím je droga „tvrdší“, tím větší poškození je schopna vyvolat.
  • Nejvážnější a nejčastěji popisované je poškození v oblasti zdravotní – míněno je tělesné i duševní zdraví.

Podrobnější informace se dočtete v článcích o jednotlivých látkách.

V následující tabulce je zachycena míra rizikovosti některých běžně užívaných látek

Vysoká

Tvrdé

Toluen

Heroin

Morfin

Durman

Crack

LSD

Vysoká až střední

Tvrdé

Lysohlávky

Kokain

Pervitin

Střední

Tvrdé

Alkohol

Ecstasy

Efedrin

Kodein

Relativně malá

Měkké

Marihuana

Hašiš

Kokový čaj

Prakticky bez rizika

Měkké

Káva

Čaj