odrogach.cz – Základy prevence

0
Rate this post

Na těchto stránkách nabízíme kompletní informace o primární prevenci rizikových jevů ve školách, nástroje, konkrétní návody a mnoho dalšího.Naším cílem je poskytnout vše, co můžete při své práci v oblasti prevence využít a lze to nabídnout touto formou.

Vše potřebné by zde měli najít především školní metodici prevence a ředitelé škol.Pod dalšími záložkami (Rodiče a Náctiletí) jsou informace určené dalším cílovým skupinám, jak už vyplývá z jejich názvů.

Orientace na stránkách je snadná a všechny nástroje jsou doplněny vysvětlujícími texty. Ty si prosím velmi dobře prostudujte předem.Pokud byste čemukoli nerozuměli, postrádali nějaké informace atp., kontaktujte nás prosím na [email protected].

Budeme rádi za jakékoli podněty.

Doporučujeme také prostudovat:

O projektu

Kdo tuto stránku připravuje

Pravidla diskusních fór

Pravidla pro Výukový program

Rizikové chování nebo také “rizikové jevy” v současné době dělíme do těchto skupin:

V současné době je pro primární prevenci standardně používán termín “primární prevence rizikového chování”. Tento pojem zahrnuje takové chování, v jehož důsledku dochází ke zřejmému nárůstu zdravotních a sociálních rizik jak pro jedince, tak pr…

Preventivní aktivity jsou definovány podle toho, na koho, kdy a jak jsou zaměřené, takto:

– Dáš si heroin?
– Co to je?
– Dobrej fet.
– Tak to jo. Já myslel, že je to nějaká droga. Ve škole jsme probírali marihuanu. Podle toho, co o ní říkal učitel, bych si ji určitě nedal. Nechci bejt nějakej narkoman.
– Máš recht. Nechám ti půlku ve stříkačce …

Kritéria efektivního programu všeobecné prevence ve školách:

 1. odpovídá věku
 2. je malý a interaktivní
 3. zahrnuje podstatnou část žáků
 4. zahrnuje získání relevantních sociálních dovedností a dovedností potřebných pro život
 5. bere v úvahu místní specifika
 6. využívá pozitivní modely
 7. zahrnuje legální i ilegální návykové látky
 8. zahrnuje i snižování dostupnosti návykových rizik
 9. je soustavný a dlouhodobý
 10. je prezentován kvalifikovaně a důvěryhodně
 11. je komplexní a využívá více strategií
 12. počítá s komplikacemi a nabízí možnosti, jak je zvládat

(Nešpor a Csémy, 1998)

Idea primární prevence v komunitě vychází z principů občanské společnosti “posilování schopnosti občanů komunity brát za sebe zodpovědnost, zodpovědnost za svůj osud, zdraví i schopnost komunity postarat se o své slabší rizikové spoluobčany, re…

Předškolní věk (3-6 let): Cílem primární prevence v předškolním věku je zakotvit zdraví jako důležitou životní hodnotu, kterou je třeba chránit. Uvědomovat si možná nebezpečí a možnosti, jak se těmto nebezpečím vyhýbat. Součástí primární preve…

Aktuální informace o dotačním programu MŠMT pro oblast prevence rizikového chování, zveřejnění metodiky, elektronického formuláře a výsledky dotačního programu pro rok 2012.

Pracovníci primární prevence se často setkávají s různými problémy.  Základem drogové prevence je odrazovat od (zne)užívání drog. Jistě je kontroverzní, když preventivní pracovníci mladé informují o tom, jak užívat určité typy drog do jisté …