odrogach.cz – Publikace ke stažení

0
Rate this post

Tato příručka je určena zejména starším dětem, dospívajícím teenagerům, rodičům, pedagogům,sociálním pracovníkům, zdravotníkům a všem dalším, kdo se přímým nebonepřímým způsobem podílejí na primární prevenci, popř. léčbě mladých lidí, kteří semohou rizikově chovat v souvislosti s užíváním návykových látek jako jsou tabák, alkohola jiné drogy.

Autor: Trimbos Institute, v českém vydání RVKPP a SANANIM Úřad vlády České republiky – Sekretariát rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky vydal společně s o.s. SANANIM již podruhé publikaci Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí…

Romský generální sekretariát již řadu let vyvíjí a distribuuje na míru připravené materiály pro provádění intervencí v oblasti závislosti na drogách a stimuluje a podporuje preventivní programy a opatření zaměřená na romskou komunitu. V souča…

Prevence užívání drog u Romů

Zde prezentovaný materiál s názvem Preventivní workshop pro romské rodiny je součástí programu Romano Sastipen (Romské zdraví), jehož cílem bylo představit romským asociacím a dalším nevládním neziskovým organizacím či státním zařízením, jaká e…