odrogach.cz – Mýty o drogách

0
Rate this post

skupinova-terapie-8278394

Proč máme platit léčbu závislých z našich daní, když si za to mohou sami?

Drogová závislost nevzniká svobodným rozhodnutím. Velká část našich klientů začala užívat návykové látky již v dětském věku, k rozvoji závislosti přispívá množství faktorů, vnějších i vnitřních.

extaze1-2259180

Testování tablet na párty je nabádáním k užívání drog

Není. Testování tablet extáze je sice kontroverzní, ale mezi odborníky u nás i v zahraničí uznávaná metoda harm reduction, tedy strategie snižování rizik u osob, které aktuálně užívají a u kterých nelze aktuálně provádět intervence vedoucí přímo k abstinenci.

kacko-sananim-7401228

Kontaktní centrum (terénní programy) přitahují feťáky do naší ulice

Kontaktní centra a terénní programy, souhrnně tzv. nízkoprahové služby pro uživatele drog, mají své pevné místo systému péče. Kdybychom je plošně zrušili, pocítíme to všichni: vysokou promořeností HIV a infekčními žloutenkami, spoustou poházeného injekčního materiálu po ulicích a konečně sníženou efektivitou léčebných programů, kam by se uživatelé drog často vůbec nedostali.

Všechny drogy jsou stejně nebezpečné, marihuana je stejně škodlivá jako heroin Do vážných potíží může uživatele dostat většina drog, včetně legálního tabáku a alkoholu, včetně marihuany a dalších nelegálních drog.

Přesto existují velké rozdíly v míře nebezpečnosti jednotlivých drog.