odrogach.cz – Informace o drogách

0
Rate this post

Stimulancia, budivé látky nebo také psychomotorické stimulanty jsou chemicky různorodou skupinou látek, které vyvolávají tělesné a duševní povzbuzení. Jejich užití vyvolá různou míru stimulace organismu od pocitu svěžesti až po nekontrolovat…

Skupina těchto látek, jak již název naznačuje, je odvozena od opia – zaschlé šťávy nezralých makovic. Jako opiáty pak označujeme látky, které mají chemickou strukturu blízkou morfinu (morfin je hlavní alkaloid opia) a váží se v těle (…

Organická rozpouštědla, resp. těkavé látky Zřejmě nejnebezpečnější skupina látek, rozhodně nebezpečnější než „běžné tvrdé“ drogy jako je kokain, pervitin nebo heroin. Vyznačují se narkotickým účinkem, snadno dochází k předávk…

Konopí, neboli rostliny druhu Cannabis, patří mezi látky s halucinogenním účinkem. Psychoaktivní jsou C. sativa (Linné), C. ruderalis (Janischewsky) a C. indica (Lamarck). Existují ještě druhy konopí určené pro průmyslové využití, v nichž j…

Nikotin je silně toxická, bezbarvá látka; jedná se o rostlinný alkaloid obsažený v tabáku. Užívání nikotinu jako psychotropní látky je vázáno na tabák, zpravidla na jeho kouření. Jiné aplikační formy (speciální žvýkací tabák, šňupání) nejso…

Halucinogeny (psychedelika, delirogeny, fantastika) jsou rozsáhlou skupinou přírodních a syntetických látek, které vyvolávají změny vnímání od pouhého zostření až po halucinace. Přírodní látky této skupiny mají dlouhou historii užívání při …

Léky tvoří širokou skupinu látek. Látkovou závislost může vyvolat mnoho preparátů, které ovlivňují mozek, resp. centrální nervový systém. Nejčastěji to jsou: Látky, které snižují strach a napětí Látky, které způsobují euforii Látky, kter…

Extáze (Ecstasy, MDMA, EXT) patří mezi poměrně mladé drogy v roce 1912 ji patentovala firma Merck jako lék na hubnutí. Alexandr Shulgin látku resyntetizoval v 50. letech, v 70. letech inicioval pokusy o její terapeutické užívání v USA. V po…

Alkohol (etanol, etylalkohol, chemicky C2H5-OH) patří do skupiny látek, která se nazývá alkoholy. Vznikají kvašením cukrů, přirozenou cestou se dosahuje koncentrace asi kolem 12-14%, což je koncentrace vína; pak se kvašení zastaví. Vyšších k…

Tvrdé a měkké drogy Asi nejznámější dělení na drogy tvrdé a měkké se vztahuje k riziku, které se pojí s jejich užíváním. Někdy se také mluví o drogách s akceptovatelným rizikem a drogách, u kterých je riziko spojené s jejich u…

Drogu, chápeme-li pod tímto termínem omamnou či psychotropní látku, můžeme definovat dvěma hlavními znaky: