odrogach.cz – Drogy a legislativa

0
Rate this post

Novelou zákona o návykových látkách ze dne 22. dubna 2011 bylo do příloh zákona č. 167/1998 Sb. zařazeno dalších 33 látek, převážně syntetických (např. mephedron). Pod režim zákona o návykových látkách však touto změnou byl zařazen i „Salvinorin A“, který je účinnou látkou obsaženou v šalvěji divotvorné.

Fakta – o trestním postihu v souvislosti s drogami

Ve všech evropských státech se jasně rozlišuje mezi drogami legálními (např. alkohol, tabák, léky na předpis, volně prodejné léky) a nelegálními (např. konopí, extáze, amfetaminy, opiáty).

Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami (zákon č. 379/2005 Sb.) upravuje opatření k ochraně před uvedenými látkami, opatření omezující dostupnost tabákových výrobků a alkoho…

Zákon o ochraně před škodami působenými návykovými látkami