odrogach.cz – Efektivita a typ školy

0
Rate this post

Předpokladem pro efektivní prevenci jsou efektivní školy

Není vždy jasné, které charakteristiky školního programu prevence drog zvyšují jeho účinnost. Pro účinnou školní drogovou prevenci je důležitým faktorem i společenské klima a zapojení zainteresovaných, protožese tak zvyšuje míra interakce, komunikace a inovace ve škole.

Ve škole s nepříznivou společenskou atmosférou a neadekvátními mezilidskými vztahy lze těžko realizovat účinnou drogovou prevenci, protože taková atmosféra nepodporuje otevřenost ani vzájemný respekt či porozumění, a studenti a učitelé či rodiče/zákonní zástupci dítěte v ní nemají pocit bezpečného prostředí.

Dalším důležitým a zároveň logickým prvkem účinné školní drogové prevence je efektivita samotné školy.

Nedaří-li škole efektivně provádět každodenní výuku, nelze očekávat, že v ní poběží účinný školní preventivní program prevence drog.

V celé řadě studií o efektivních nebo neefektivních školách se zkoumala míra efektivity vzdělávání, efektivního vyučování a učení. Prezentovat přehled těchto výzkumů by bylo velmi náročné, a navíc by to přesáhlo rámec možností této příručky. Přesto se ale zmiňme o tom, že ve Skotsku proběhla výborná studie školní efektivity, ve které se objevilo i několik mezinárodní srovnání. MacBeath et al. (2001) popsal

11 hlavních faktorů, které ovlivňují účinnost školy:

 • profesionální řízení
 • společné vize a dlouhodobé záměry
 • učební prostředí
 • soustředění se na výuku a učení se
 • vysoká očekávání
 • pozitivní posílení
 • monitorování dosaženého pokroku
 • práva a odpovědnosti studentů
 • účelové vyučování
 • učební organizace
 • partnerský vztah mezi školou a domovem studentů

Přístup zaměřený na školu jako celek

Zdravotníci, především ve Velké Británii, často za základ účinné školní drogové prevence považují ‚přístup zaměřený na školu jako celek‘, který v našem kontextu znamená, že drogová výchova a drogové preventivní aktivity nejsou pouze součástí určitého školního předmětu a nezaměřují se jen na určitou část školy. Naopak o drogovém programu ví celá škola a bere do úvahy všechny jeho aspekty. Přístup zaměřený na školu jako celek např. ovlivňuje prvky jako školní předpisy, společenské klima, interakční vyučovací metody, participace, komunikace a zapojení rodičů. Efektivní školy, které do své každodenní praxe zavedly “přístup zaměřený na školu jako celek”, těží ze spolupráce mezi vzdělávacími týmy a jednotlivými školními odděleními a v rámci celé školy aplikují postupy nejlepší praxe. Přidanou hodnotu k fungování školy jako celku představuje její étos (kulturní identita), kultura, strategie (politika) a plánování (MacBeath, 2001].

Je-li to pravda a pokud bychom převedli jedenáct faktorů, které ovlivňují účinnost školy, do podoby faktorů ovlivňujících účinnost prevence, vznikl by přibližně následující seznam dalších kritérií kvality (viz tabulka): – je k dispozici ke stažení – níže

Zobrazeno: 2607x