odrogach.cz – Šikana a násilí

0
Rate this post

Slovo šikana pochází z francouzského slova chicane, což znamená zlomyslné obtěžování, týrání, sužování a pronásledování.

U nás pojem šikana zavedl pražský psychiatr Petr Příhoda, který jako první už před rokem 1989 veřejně promluvil o tom, o čem mnozí věděli, ale mlčeli – o existenci šikany v armádě.

Britští badatelé pracují s touto definicí šikany:
„Šikanování říkáme tomu, když jedno dítě nebo skupina dětí říká jinému dítěti ošklivé a nepříjemné věci, bije je, kope, vyhrožuje mu, zamyká je v místnosti a podobně. Tyto incidenty se mohou často opakovat a pro šikanované dítě je obtížné, aby se samo ubránilo. Jako šikanování mohou být označeny také opakované posměšky nebo ošklivé poznámky o rodině.“

Autor textu: PhDr. Lenka Skácelová

Jako šikanování obvykle neoznačujeme občasnou rvačku nebo hádku přibližně stejně fyzicky vybavených soupeřů.

Šikanou není ani tzv. vyprovokované násilí, kdy menší, slabší děti druhé nepříjemně provokují, doráží na ně slovně i fyzicky, až dojde k více méně odpovídajícímu trestu. Co tedy na první pohled vypadá jako šikana, může být pouze odveta.

Šikanování není nikdy pouze záležitostí jednotlivce, neděje se ve vzduchoprázdnu, ale v kontextu vztahů celé skupiny.

Jedny z posledních výzkumů (Michal Kolář) nám ukazují, jak rozšířená je šikana na našich školách.

Místa ve škole, kde šikana probíhá, jsou často skrytá zraku pedagogického dozoru.

Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu s následky především na psychickém zdraví.

Šikana jako taková trestným činem není. Lze ji posuzovat jako přestupek.

V každé sociální skupině, tedy i v běžné školní třídě, se postupně vytváří hierarchie pozic z pohledu oblíbenosti a moci a tím dochází k rozložení sociálních rolí

Postihnout jak vypadá typická oběť šikanování je obtížné, za příhodných okolností se může stát obětí kdokoliv do se odlišuje (i v pozitivním smyslu).

Často se v posledních letech diskutuje o stoupající agresi u dětí – je otázkou jestli agresivního chování přibývá nebo se mění jeho forma. Pro pochopení agrese/násilí (mezi příslušníky stejného druhu – jsou i jiné formy i užitečné) je dobré vědět: