odrogach.cz – Rasismus a xenofobie

0
Rate this post

MŠMT aktualizuje metodický pokyn čj. 14 423/99-22 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance. Původní metodický pokyn je ke stažení v sekci Dokumenty.

Zdroj:

www.msmt.cz