odrogach.cz – Poruchy příjmu potravy

0
Rate this post

Metodická příručka Poruchy příjmu potravy, jejíž obsah vám v této rubrice nabízíme, vznikla z podnětu MŠMT a byla zpracována v souladu se záměry dokumentu Zdraví 21 (Usnesení vlády ČR č. 1046 ze dne 30.10.2002). Je určena pedagogům, učitelům výchovy ke zdraví a školním metodikům prevence sociálně patologických jevů, jako základní studijní text poskytující odbornou orientaci v problematice mentální anorexie a bulimie.

autoři příručky:

PhDr. František David Krch

Psychiatrická klinika VFN

PaedDr. Eva Marádová, CSc.

Univerzita Karlova v Praze

Školní věk vnáší mimo jiné zásadní změny do přístupu k vlastnímu tělu a do stravovacích zvyklostí školáků. Už osmiletá děvčátka uvádějí, že nejsou se svým tělem spokojena. Strach z tloušťky a dietní tendence tak ovlivňují život stále mladších věko…

Mentální anorexie je porucha charakterizovaná zejména úmyslným snižováním tělesné hmotnosti. Nemocní neodmítají jídlo proto, že by neměli chuť, ale proto, že nechtějí jíst. Omezování se v jídle je zpravidla doprovázeno zvýšeným zájmem o jídlo (mys…

Mentální bulimie je porucha charakterizovaná zejména opakujícími se záchvaty přejídání, spojenými s přehnanou kontrolou tělesné hmotnosti. Pocit přejedení je ale velmi relativní. Přes dramatický prožitek ztráty kontroly nad jídlem a přejedení je z…

Vhodným výchovným působením, zejména v kritickém období nastupující puberty, je možné poruchám přijmu potravy u dětí předcházet. Základ prevence spočívá samozřejmě v rodině, avšak i škola by měla – v rámci programu výchovy ke zdravému životnímu st…

V rámci výuky je vhodné uplatňovat metody aktivního sociálního učení, zadávat žákům úlohy,  jejichž cílem je výchova ke zdravým stravovacím návykům. Znamená to poskytovat žákům objektivní informace, týkající se ohrožení zdraví v důsledku poru…

1. Řekni mi, co jíš? Malá anketa o výživě Cíl: Uvědomit si své postoje k jídlu a přehodnotit vlastní stravovací  návyky vzhledem k zásadám zdravé výživy. Uspořádejte s žáky malou anketu o stravovacích zvyklostech v období dospívání. Zadání…