odrogach.cz – Šikana

0
Rate this post

Jak se chovat k dítěti, které se stalo obětí šikany Vaše dítě se stalo obětí šikany, ostatní mu pravděpodobně delší dobu ubližovali. Proto nyní cítí nejenom strach z toho, co bude, ale také zažívá pochyby o sobě, o své hodnotě, o svých schopno…

Škola je místem, kde problém šikany v poslední době velice často vzniká. Ve škole jsou pro šikanu ideální podmínky. Je tam veliká koncentrace dětí, dostatečný “výběr obětí”, ve škole existuje řada prostor, kam oko pedagoga nedohlédne. A nakonec…

Šikanování má ve svých projevech velice různou podobu s následky především na psychickém zdraví.

V každé sociální skupině, tedy i v běžné školní třídě, se postupně vytváří hierarchie pozic z pohledu oblíbenosti a moci a tím dochází k rozložení sociálních rolí

Místa ve škole, kde šikana probíhá, jsou často skrytá zraku pedagogického dozoru.

Jedny z posledních výzkumů (Michal Kolář) nám ukazují, jak rozšířená je šikana na našich školách.

Postihnout jak vypadá typická oběť šikanování je obtížné, za příhodných okolností se může stát obětí kdokoliv do se odlišuje (i v pozitivním smyslu).

Často se v posledních letech diskutuje o stoupající agresi u dětí – je otázkou jestli agresivního chování přibývá nebo se mění jeho forma. Pro pochopení agrese/násilí (mezi příslušníky stejného druhu – jsou i jiné formy i užitečné) je dobré vědět:

Šikana jako taková trestným činem není. Lze ji posuzovat jako přestupek.