odrogach.cz – Prevence v rodině

0
Rate this post

Pro prevenci užívání návykových látek (alkohol, tabák, drogy) v rodině je důležité, abyste se Vy, rodiče, předem zajímali a tedy i připravili na toto téma. Je dobré si vyhledat základní informace o prevenci obecně, o jednotlivých drogách a jejich účincích, rizicích jejich užívání atd. Také je dobré se seznámit s mýty a omyly, provázejícími prevenci zneužívání návykových látek. Tyto informace si můžete vyhledat z různých zdrojů – publikace z primární prevence zneužívání návykových látek, webové stránky, od učitelů – kontakt na školního metodika prevence, který má přehled o těchto zdrojích. Je jich dostatek.

Ve škole můžete získat i přehled o preventivních aktivitách školy. V průběhu školní docházky učitelé zprostředkovávají v rámci svých předmětů Vašim dětem dostatečný servis informací z oblasti drogové problematiky. Mohou také specifickými metodami s dětmi pracovat a tím realizovat minimální preventivní program školy. Ten by měl respektovat věk a osobnostní zvláštnosti žáků. Zahrnovat složku informační, postojovou a dovednostní. Současně navazuje či doplňuje na témata osnov vhodných předmětů, v nichž je zakomponována péče o zdravý životní styl, ochranu zdraví, oblast osobního bezpečí, prevenci zneužívání návykových látek a v neposlední řadě i společensko vědní oblast včetně občanské, právní a etické výchovy.

Přesto Vám doporučujeme nespoléhat v rámci prevence užívání návykových látek jen na školu a společnost. V roli rodičů jste především Vy zodpovědní za to, jak své děti vychováte, v jakém rodinném prostředí a v jakých vztazích rodinného systému Vaše děti žijí. V případě kdy se dostanete do situací, se kterými si nebudete vědět rady, budete nejistí, či bezmocní, je dobré vyhledat odbornou pomoc.

Autor: PhDr. Lenka Skácelová

Chcete-li být spojenci vlastních dětí při budování jejich sebevědomí, můžete se řídit pravidlem tří „P”:

Když je výchova jen to, co se říká…

„…a zase jsem mu domlouvala a zase to udělal!”
„Táta, ten s ní už nepromluví, když vzala ty peníze. Já do ní mluvím každý den, hlavně když přijde pozdě – ale nic si z toho nedělá!”

Svoboda je v rodině vždy důležité téma. Svoboda úzce souvisí s nezávislostí a ta opět stojí proti závislosti – na lidech i drogách.

Když dítě není dítětem. Někdy se stává, že role některého dítěte v rodině se začíná čím dál víc podobat roli malého dospělého. Jsou to například velmi schopné a předčasně zralé děti.

Když dítě “musí” být příliš hodné a dokonalé.

Se svobodou je spojená volnost – a zoufalé úvahy některých rodičů. Nejsou si jisti, co je v současnosti normální

Jedním ze zdrojů vysoké náročnosti rodičů může být i jejich přirozená tendence přát si pro dítě lepší život, než měli sami. Mnozí rodiče si také přejí, aby jejich děti pokračovaly v jejich šlépějích anebo dokázaly to, co oni nezvládli.

Řešit něco předpokládá, že si určitý problém uvědomíme, přemýšlíme o něm, něco v tu chvíli také prožíváme, pak o tom většinou s někým mluvíme. K řešení konfliktů s někým druhým patří i otevřené vyjadřování emocí, někdy i ostrá hádka.

Pocity viny jsou reakcí na provinění – věc, kterou uděláme a cítíme nebo nám někdo připomene, co není správné. V dětech některé pocity viny probouzíme úmyslně, aby se určitému chování vyvarovaly. Některé způsoby mohou být rizikové.

Pokud si chcete zjistit představy a povědomí o drogách u svých dětí, nabízíme Vám následující techniku. Je vhodná zejména pro mladší věkovou skupinu dětí, maximálně do 15 let.

Řešení nepříjemných pocitů pomocí náhradních prostředků Nepříjemné je cítit zlost, zvláště když je spojena s bezmocí. Nepříjemné je cítit smutek i prožívat osamělost. Není příjemné prožívat úzkost a strach. Těžko se snáší neuspokojená touha. O…

Dá se něco dělat, aby nepodlehl(-a) vlivu špatné party? Samozřejmě dá. Ale jako obvykle – jde to lépe včas, než se do takové situace dostanete. Podstatou toho, že se někdo nechá snadno ovlivnit a jedná tak v rozporu se svými zájmy nebo b…