odrogach.cz – Internet

0
Rate this post

Nebezpečí závislosti na počítači se může projevit  závislostí na e-mailové nebo „chatové“ komunikaci, na online okruzích, burzách, online akcích, online nakupování, online pornografii a počítačových hrách. Prostřednictvím diskusních skupin (chatů) a elektronické  pošty jsou děti ohroženy možnými pachateli pedofilních forem sexuálního a komerčního zneužívání.  Nemálo dětí sleduje pornografii, dětské formy nevyjímaje, na internetu.

Přístup k internetu je velmi jednoduchý – děti mohou využívat připojených počítačů v domácnosti, ve škole, v internetových kavárnách a klubech. Na tyto problémy reagují  zpracovaná  Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu, zpracovaná MŠMT.

Evropský projekt EU Kids Online je zaměřený na užívání internetu dětmi ve věku 9 – 16 let, především se věnuje povědomí dětí a rodičů o bezpečnosti…