odrogach.cz – Drogy

0
Rate this post

Dodržování dohod a důsledky selhání

Pro každého z nás je asi samozřejmá zásada, že „když se něco dohodne, je to třeba dodržet”. Praxe ale zdaleka nebývá takto dokonalá. Úmluvy o tom, co kdo udělá, co se změní, jak se k sobě budeme chovat a podobně bývají často domluveny tak, že je nelze kontrolovat. Většinou si je může každý vysvětlovat trochu jinak, jejich dodržování nikdo nekontroluje, po delší době slouží jen k obecným výčitkám. Způsob jak dělat „dobrou dohodu” přesahuje rámec této knihy – spadá do oblasti efektivní komunikace a vyjednávání.