odrogach.cz – Doporučujeme k přečtení

0
Rate this post

Drogy a mýty

Nerad, M.; Neradová, L. Votobia, Olomouc 1998
Drogy a vaše dítě Dvořák, D. P-Centrum, Olomouc 1996 a 2000
Drogy a rodina Hajný, M. P-Centrum, Olomouc 2004
O rodičích, dětech a drogách Hajný, M. Grada Publishing, Praha 2001
Jak pomoci dětem odmítat alkohol a drogy anebo Prevence v rodině Nešpor, K. IDEA, Jihlava 1996
Středoškoláci o drogách, alkoholu, kouření a lepších věcech Nešpor, K. Portál, 1995
Alkohol, drogy a vaše děti – Jak problémům předcházet, jak je rozpoznávat, jak je zvládat Nešpor, K.; Csémy, L. BESIP, Praha 1997
Jak být dobrým rodičem Prekopová, J. Grada, 2001
Jak na šikanu Říčan, P.; Janošová, P. Grada, 2010
Nová cesta k léčbě šikany Kolář, M. Portál, 2011
Minimalizace šikany Vágnerová, K. a kol. Portál, 2011
Bolest šikanování Kolář, M. Portál, 2005
Jak přežít pubertu svých dětí Cenková, T. Grada, 2010
12 klíčů k důsledné výchově Morrish, Ronald G. Portál, 2003
Co, kdy a jak ve výchově dětí Matějček, Z. Portál, 2007
Děti jsou hosté, kteří hledají cestu Prekopová, J.; Schweizerová, Ch. Portál, 2003
Děti potřebují hranice Rogge, Jan-Uwe Portál, 2007
Dost dobří rodiče anebo Drobné chyby ve výchově dovoleny Lacinová, L.; Škrdlíková, P. Portál, 2008
I rodiče by měli dělat chyby Prekopová, J. Portál, 2010
Jak být dobrým rodičem Prekopová, J. Portál, 2001
Když chce dcera hubnout Cassuto, D.-A.; Guillou, S. Portál, 2008
Nemluv se mnou tímhle tónem Huerre, P.; Delpierre, L. Portál, 2008
Po dobrém nebo po zlém? Matějček, Z. Portál, 2007
Vaše děti a návykové látky Nešpor, K. Portál, 2001
Drogy – otázky a odpovědi kol. autorů SANANIM Portál, 2007
Drogová závislost aneb rychlý běh po krátké trati Arkáda a Jihočeský kraj 2008